GPtrans ADR transport

Wij verzorgen ADR transport op maat. De voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg staan vermeld in een Europese overeenkomst, het ADR (Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route). Het ADR is onderdeel van de Nederlandse VLG (reglement voor het Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen). De Wet vervoer gevaarlijke stoffen vormt de basis van de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. GPtrans B.V. voldoet aan alle eisen.

Wij helpen u graag verder, neem vrijblijvend contact met ons op.

Heeft u een spoedvraag of opdracht?

Dan kunt u ons 24/7 telefonisch bereiken of stuur een mailbericht naar info@GPtrans.nl. Wij staan graag voor u klaar.

  • +31 6 273 64 674